Działania

Wychodzimy z założenia, iż zdrowie jest najważniejszą wartością, o jaką należy dbać i jaką należy chronić. Uważamy, iż aktywność fizyczna i prowadzenie zdrowego stylu życia ma ogromny wpływ na zachowanie zdrowia w ujęciu ogólnospołecznym. W naszych działaniach skupiamy się przede wszystkim na profilaktyce i walce z wadami postawy.

W tym celu podejmujemy szereg inicjatyw edukacyjnych, organizujemy poradnictwo i konsultacje, szkolenia, instruktaże i warsztaty jak również sympozja, seminaria, kongresy, wykłady czy odczyty.  Prowadzimy kampanie społeczne za pośrednictwem dostępnych mediów. Organizujemy wycieczki, obozy, konkursy, zawody, targi i inne wydarzenia, na których staramy się uczyć jak dbać o zdrowie.

Walkę z wadami postawy toczymy także dofinansowując terapię wad postawy, w szczególności u dzieci.